\

Prin intermediul acestei pagini dorim să va oferim toate informaţiile de care aveţi nevoie pentru a înţelege că un sistem de protecţie la incendiu bine gândit, proiectat şi instalat vă poate salva viaţa, afacerea şi chiar viitorul.

Echipamentele provin de la furnizori renumiţi din domeniu, garantează fiabilitate şi siguranţă în utilizare.

Sistemele propuse sunt perfect adaptate spaţiilor pe care le deservesc.

Detectarea incendiilor trebuie să fie precoce şi lipsită de alarme false, precisă, controlabilă şi înzestrată cu funcţiuni de autocontrol.
La apariţia unui semnal de incendiu, care poate proveni de la detectoarele automate sau declanşatoarele manuale de semnalizare, centrala de alarmare la incendiu declanşează alarma de incendiu locală. În situaţia în care nu se interpune o intervenţie umană (a operatorului centralei)  într-un timp prestabilit, centrala de semnalizare îşi continuă programul, declanşând alarma generală de incendiu. Aceasta poate declanşa alarma externă de incendiu, acustică şi optică, destinată avertizării persoanelor din obiectiv şi după caz, a subunităţilor pentru situaţii de urgenţă.

Concomitent cu executarea acestor operaţii, instalaţia poate executa, în funcţie de complexitatea echipamentelor ce o compun şi de programul prestabilit, activarea comenzilor pentru dispozitive de alarmare, de evacuare, a dispozitivelor de protecţie (închiderea uşilor antifoc, deschiderea trapelor de evacuare a fumului şi gazelor fierbinţi, oprirea instalaţiilor de climatizare-ventilare, punerea în funcţiune a instalaţiilor de suprapresiune pe căile de evacuare, întreruperea alimentării cu energie electrică a utilajelor etc.) şi declanşrea instalaţiilor de stingere (dioxid de carbon, inergen, aerosoli etc.)

Oferta noastră cuprinde sisteme de detecţie incendiu convenţionale şi adresabile ale căror componente principale sunt:

 • centrala detecţie şi semnalizare incendiu;
 • detectori de fum;
 • bariere de fum;
 • detectori de fum cu aspiraţie;
 • detectori de flacără;
 • detectori de temperatură;
 • detectori combinaţi – fum  şi temperatură;
 • detectori de gaz metan;
 • detectori de monoxid de carbon;
 • butoane pentru declanşare manuală;
 • sirene.

 

Nu ezitaţi să ne contactaţi pentru a vă oferi soluţia optimă în funcţie de configuraţia şi destinaţia spaţiilor ce se doresc a fi protejate la incendiu.